Deutsch English Espana

 

Untitled Document

NARZĘDZIA

WOMA konstruuje, produkuje i sprzedaje narzędzia do pracy z wodą wysokociśnieniową służące do burzenia, oczyszczania, zrywania powłok, cięcia i przygotowywania powierzchni. Narzędzia te mogą być przeznaczone do prac ręcznych z mechanicznym sterowaniem jak również do zautomatyzowanych procesów z automatycznym manipulatorem.

Narzędzia do czyszczenia powierzchni
Ultra wysokociśnieniowe narzędzia dla ciśnień roboczych aż do 3000 bar, w części z wbudowanym podciśnieniowym systemem odsysania odspojonych zanieczyszczeń wraz wodą służące do bezemisyjnego obrabiania podłoży. System modularny pistoletów wysokociśnieniowych dopasowanych do wykonywania konkretnych prac i zadań. Dalej >>

Narzędzia do czyszczenia rur i wymienników ciepła
Urządzenia do wykonywania zmechanizowanego czyszczenia przewodów rurowych i oczyszczania wewnętrznych powierzchni rur z zanieczyszczeń. Obrotowe wysokociśnieniowe lance pracujące z maksymalnymi ciśnieniami roboczymi do 3000 bar służą do czyszczenia między innymi rur wymienników ciepła. Dalej >>

Narzędzia do czyszczenia zbiorników
Narzędzia do czyszczenia zbiorników z wieloma różnorodnymi głowicami rotacyjnymi do czyszczenia pojemników, cystern i innych. Dalej >>

Narzędzia do cięcia
Urządzenia przenośne do stosowania na placach budów wykorzystujące wysokociśnieniową strugę wody z odpowiednim materiałem ściernym pracujące z maksymalnymi ciśnieniami roboczymi aż do 3000 bar. Urządzenia te mogą służyć do cięcia i odspajania metalowych oraz zbrojonych stalą konstrukcji betonowych. Dalej >>

© HYDRO-MANA 2005   |    Projekt i wykonanie BROOKLYN