Deutsch English Espana

 

Untitled Document

Wyposażenie

Oferowany program akcesoriów zawiera szeroki zakres wyposażenia dla stosowania w technice wysokociśnieniowej wodnej. Nasz program obejmuje między innymi węże wysokociśnieniowe, zawory, głowice dyszowe z różnorodnymi mechanizmami napędowymi, dysze wysokociśnieniowe dla wszystkich zastosowań, systemy prowadzące i pozycjonujące jak również wyposażenie do piaskowania na mokro.
Wszystkie produkty spełniają wymagania i standardy zgodne z "Dyrektywą dla strumienia płynu (Richtlinen für Flüssigkeitsstrahler) - ZH 1/406" z października 1987.

Dysze i głowice dyszowe.
Dysze wysokociśnieniowe dla ciśnień roboczych aż do 3500 bar lub głowice dyszowe samoobracające się lub też napędzane przez zewnętrzne napędy dla narzędzi wysokociśnieniowych o maksy-malnych ciśnieniach roboczych do 3000 bar. Dalej >>

Przewody wysokociśnieniowe
Elastyczne węże wysokociśnieniowe dla ciśnień roboczych 4000 bar i nominalnej średnicy wewnętrznej DN pomiędzy 4 mm a 32 mm służące do połączenia pompy wysokociśnieniowej z narzędziami wodnymi. Dalej >>

Technika bezpieczeństwa pracy.
Wyposażenie do aktywnej i pasywnej ochrony podczas prac z wykorzystaniem techniki wysokociśnieniowego strumienia płynu. Dalej >>

Technika strumieniowo - ścierna.
Głowice tnące dla ciśnień roboczych aż do 3000 bar z możliwością zasysania i mieszania twardego środka ściernego do stosowania w narzędziach tnących. Dalej >>

© HYDRO-MANA 2005   |    Projekt i wykonanie BROOKLYN